Blok vytvořený ve spolupráci se studiem VOALA

Veškerý zisk z prodeje bloků VOALA bude zaslán dětem v sirotčinci Fonelisco.